Narzędzia analizy finansowej w Microsoft Excel


SK-MIC-AFEX


Charakterystyka

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z zastosowaniem funkcji finansowych i statystycznych. Szkolenie zapoznaje uczestników z narzędziami analizy finansowej w programie Microsoft Excel.


Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową.


Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest bardzo dobra znajomość obsługi Excela oraz znajomość podstawowych definicji z zakresu statystyki.


Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych


Zagadnienia

 • Wstęp do analizy finansowej w Microsoft Excel
 • Zastosowanie funkcji finansowych
  • Przegląd funkcji finansowych
  • Amortyzacja – różne metody obliczania
  • Bieżąca wartość inwestycji
  • Obliczanie odsetek
  • Stopy zwrotu
  • Obliczanie rat
  • Analiza sprawozdań finansowych
 • Prognozy finansowe
  • Wyznaczanie trendu
  • Prognozowanie finansoweBudowanie modeli ekonometrycznych
 • Miary ryzyka finansowego inwestycji
 • Stopa zysku i ryzyko papierów wartościowych
 • Przykłady wykorzystania narzędzia Solver
 • Wstęp do analizy statystycznej
 • Analiza statystyczna (Dodatek Analysis ToolPak)
 • Funkcje statystyczne
 • Mediana i kwartyl
 • Rozkład prawdopodobieństwa
 • Badanie zależności między zbiorami danych
  • Przegląd funkcji matematycznych
  • Zaawansowane wykresy w analizie finansowej

Wiedza z kursu

Szkolenie pozwala uzyskać wiedzę z zakresu metod tworzenia zestawień i raportów finansowych, struktury funkcji finansowych i statystycznych oraz umiejętność ich wykorzystania. Dodatkowo na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z zasadami szacowania ryzyka inwestycyjnego i prognozowania finansowego, a także wiadomościami dotyczącymi stopy zysku i ryzyka papierów wartościowych.

logotypy Kapitał Ludzki Kapitał Ludzki parp Europejski Fundusz Społeczny